Sistem Maklumat Bergeografi (GIS) MAIS

Sistem Maklumat Bergeografi (GIS) MAIS atau MaisGIS dibina untuk penggunaan dalaman kakitangan MAIS. Pengguna boleh mendaftar pada ruangan yang berkenaan dan akaun anda akan diteliti untuk kelulusan pihak pentadbiran MAIS.

Who's online

There are currently 0 users online.